Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΤΑΚΟΥ

Το σωματείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΤΑΚΟΥ, με το από 20-10-2017 έγγραφό του, παραιτήθηκε των...
αγώνων του πρωταθλήματος προπαίδων.
Ως εκ τούτου, ο προγραμματισμένος αγώνας της 21-10-2017 ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΤΑΚΟΥ, δεν θα διεξαχθεί.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ