ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Η σύνθεση της επιτροπής διαιτησίας

Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΠΡΑΤΖΗΣ 
Αναπλ. Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Μέλος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 

Επικοινωνία:edepsaitol@yahoo.gr