ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Η σύνθεση της επιτροπής διαιτησίας

Πρόεδρος: ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ
Μέλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
Μέλος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Επικοινωνία:edepsaitol@yahoo.gr